SALUD Y BIENESTAR

Cual es l'objectiu?

Garantir una vida sana y promoure el benestar de tots a totes les edats

 

És necessari promoure les mesures de prevenció i intensificació de discapacitats, reduint l'impacte sobre la salut de la persona, la seua qualitat de vida i la seua integració en les activitats de la societat. Mantindre el caràcter universal, públic i gratuït del sistema sanitari, així com garantir la seua sostenibilitat, és un dels objectius del govern d'Espanya revisant la legislació i normativa vigents de manera que contribuïsquen a la consecució d'aquest caràcter universal de la sanitat pública.

DADES

Hui, més de 5 milions de xiquets/es moren cada any en el món abans de complir els 5 anys.

La mortalitat materna en el món ha disminuït en un 37% des de 2000.

El VIH és la principal causa de mort entre les dones en edat de reproduir a tot el món.

La SIDA és actualemente la principal causa de mort entre els adolescents (d’entre 10 i 19 anys) a Àfrica i la segona causa més comuna de mort entre els adolescents de tot el món.

METES

3.1 MORTALITAT MATERNA

D’ací a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

 

3.2 MORTALITAT INFANTIL

Per al 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intenten reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

 

3.3 MALALTIES TRANSMISSIBLES

D’ací a 2030 posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

 

3.4 MALALTIES NO TRANSMISSIBLES I SALUT MENTAL

Per al 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar.

 

3.5 DROGUES I ALCOHOL

Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

 

3.6 ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Per a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per accidents de trànsit en el món.

3.7 SALUT SEXUAL I *REPODUCTIVA, PLANIFICACIÓ FAMILIAR

Per al 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals.

3.8 COBERTURA UNIVERSAL I ACCÉS A MEDICAMENTS

Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaces, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

3.9 SALUT MEDIAMBIENTAL (QUÍMICS I POL·LUCIÓ)

D’ací a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl.

 

3.A CONTROL DEL TABAC

Enfortir l’aplicació del Conveni Marc de l’Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac en tots els països, segons siga procedent.

3.B i+D VACUNES I MEDICAMENTS ESSENCIALS

Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l’accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els ADPIC i la Salut Pública, en la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç quant a la flexibilitat per a protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a totes les persones.

3.C FINANÇAMENT DEL SISTEMA SANITARI (PERSONAL SANITARI)

Augmentar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament.

3.D GESTIÓ DE RISCOS SANITARIS

Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundi