DROGUES Y ALCOHOL

CONSEQÜÈNCIES DE LES DROGUES

1: problemes familiars, relacionals i socials:

són prou freqüents independentment del tipus de drogues que es consumisquen. Podent perdre amistats i inclús el treball.

2: alteració de l´humor:

destacable en les hores posteriors a l'consum. A llarg termini la personalitat de moltes persones pot veure molt afectada.

3: ansietat i insomni:

és molt habitual per a les persones que consumeixen drogues amb freqüència patir ansietat i alteracions de la son. L'èxtasi o la cocaïna poden generar ansietat nocturna o malsons.

4: aïllament:

és una conseqüència directa de l'abús de drogues. Els consumidors poden arribar a viure per i per a la droga. D'esta manera, deixen la seua higiene i aparença física descuidades. Problemes respiratoris: els efectes secundaris d'algunes substàncies inclouen dolors en pit i pulmons o depressió respiratòria. Augmenta el risc de patir pneumònia i seriosos problemes de salut pulmonar.

5: poblemes respiratoris:

els efectes secundaris d'algunes substàncies inclouen dolors en pit i pulmons o depressió respiratòria. Augmenta el risc de patir pneumònia i seriosos problemes de salut pulmonar.

6: desajustos neuroquímics en el cervell:

amb el consum de drogues es produïxen canvis neuroquímics i funcionals permanents en el cervell dels addictes. Per això, es pot produir pèrdua neuronal i problemes neurodegenerativos.

7: problemes cardiovasculars:

les drogues alteren el funcionament normal del cor. Es produïx una variació de la pressió arterial que pot conduir a atacs cardíacs, infeccions en els vasos sanguinis i altres problemes cardiovasculars.

8: efectes en l'embaràs:

l'abús de substàncies psicoactives deteriora la salut tant de la mare com del xiquet. Per tant, es relaciona amb bebés prematurs i subdesenvolupats, defectes de naixement i problemes d'aprenentatge. Entre altres conseqüències negatives.

L'ús de les drogues i l'alcohol està associat amb una varietat de conseqüències negatives, que inclouen l'augment en el risc de l'ús seriós de drogues més tard en la vida, el fracàs escolar, el mal judici que pot exposar als adolescents a el risc d'accidents, violència, relacions sexuals no planificades

- Llavors, què perjudica més al nostre cervell?

Una vegada t'hem donat els efectes que produïx el consum en el nostre cervell. Ja bé siga maquillant el funcionament del mateix o bé afectant-lo directament, qualsevol resposta que no siga que ambdós l'afecten, resultaria còmica. Ara bé, si ens n'anem als estudis i a les dades extrets dels mateixos, llançaríem dos conclusions finals:

1: l'alcohol té efectes més devastadors en el nostre cervell que les drogues.

2. el consum de drogues en l'adolescència interferix en el desenrotllament cerebral el que provoca un major efecte negatiu en el mateix.

Claudia y Marina.