COVID 19

Informació sanitaria:

Els símptomes més habituals són els següents:

Febre, tos seca, cansament.

Altres símptomes menys comuns són:

Molèsties i dolor, mal de gola, diarrea, conjuntivitis, mal de cap, pèrdua del sentit de l’olfacte o del gust i erupcions cutàniues o pèrdua del color en els dit de les mans o dels peus.

Què puc fer per a protegir-me i previndre la propagació de la malaltia?

1 Llave’s les mans a fons i amb freqüència usant un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.

2 Mantinga una distància mínima d’un metre entre vosté i els altres.

3 Evite anar a llocs concorreguts.

4  Evite tocar-se els ulls, el nas i la boca.  

5  Tant vosté com les persones que ho envolten han d’assegurar-se de mantindre una bona higiene respiratòria. Això significa cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador en tossir o esternudar. Rebutge immediatament el mocador usat i llave’s les mans.

 6 Romanga a casa i aïlle’s fins i tot si presenta símptomes lleus com a tos, mal de cap i febre lleugera fins que es recupere. Demane a algú que li porte les provisions. Si ha d’eixir de casa, pose’s una màscara per a no infectar a altres persones.

7 Si té febre, tos i dificultat per a respirar, busque atenció mèdica, però en la mesura que siga possible telefone amb antelació i seguisca les indicacions de l’autoritat sanitària local.

8 Mantinga’s informat sobre les últimes novetats a partir de fonts fiables, com l’OMS o les autoritats sanitàries locals i nacionals.

Casos de covid 19:

Casos confirmats a Espanya: 3.178.442

Casos confirmats a Europa: 38.914.883

Casos confirmats a món: 117.132.788

Plan de vacunació:

DOSIS
DISTRIBUÏDES:

6.665.195

DOSIS
ADMINISTRADES

4.989.505

Núm. PERSONES
PAUTA COMPLETA

1.447.838